آموزشی

چیجوری در روبرو شدن با مشکلات آرامش خود رو حفظ کنیم

  یکی از دلهره آورترین لحظات زندگیِ بیشتر ما، زمانی بوده که فهمیدیم اشتباه وحشتناکی انجام دادیم. شاید، اشتباهی تایپی بوده که نتایج یک گزارش مالی رو تغییر داده و یا شاید از یاد بردیم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل