مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-2  مدیریت حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی در واقع نوعی تعادل بین حداقل سازی ریسک اعطای اعتبار به مشتریان غیر قابل اعتماد و‌ دستیابی به مشتریان جدید از طریق اعطای اعتبار به آن هااست [عرب صالحی ،رهروی،۱۳۹۰]. حساب‌های دریافتنی اکثراً از فروش نسیه کالا یا خدمات به وجود می‌آید. حساب‌های دریافتنی نشان دهنده تأخیر در جریان نقدی می باشد. انتخاب مشتری در فروش نسیه براساس اعتبار مشتری، توانایی مالی، ثبات مالی، وثیقه اخذ شده، شرایط اقتصادی می باشد و دوره وصول مطالبات تا حدی به خط مشی اعتباری شرکت و شرایط اقتصادی (مانند دوران رکود، تورم) بستگی دارد [صمدی ،ایمنی، ۱۳۹۲].

2-5-2-1 سیاست اعتباری

شرکت‌ها معمولاً از طریق اتخاذ سیاست اعتباری، حساب‌ها و اسناد دریافتنی را مدیریت می‌کنند. سیاست اعتباری شامل تعادل بین سود حاصل از فروش اضافی که بر اثر سیاست اعتباری جدید به وجود می‌آید و هزینه نگهداری حساب‌های دریافتنی اضافی و زیان مطالبات سوخت شده می باشد [صفری، ۱۳۸۹]. سیاست اعتباری می‌تواند موجب افزایش حجم فروش شده و از این طریق باعث ایجاد منفعت در شرکت گردد در هرحال شرکت‌ها بایستی سطحی از حساب‌های دریافتنی را اتخاذ کنند که منافع حاصل از آن بیشتر از هزینه‌های آن باشد [عرب صالحی رهروی، ۱۳۹۰]. تجزیه وتحلیل اعتباری موجب می گردد تا اندازه ریسک اعتباری مورد قبول تعیین گردد. ریسک اعتباری عبارت می باشد از اینکه طلب شرکت وصول نگردد یا اینکه شرکت برای وصول حساب‌های دریافتنی قبلی خود متحمل هزینه‌های اضافی گردد. تنها راهی که شرکت می‌تواند ازآن طریق با ریسک اعتباری مواجه نشود این می باشد اصلاً کالا را به کسی که اعتبار ندارد نفروشد. همین امر احیاناً سودآوری شرکت را خواهد کاست زیرا بیشتر مشتریان تمایل دارند نسیه خرید کنند [جهانخانی، پارساییان، ۱۳۹۰].

متغیرهای سیاست اعتباری

سطح فروش اعتباری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ازآنجایی که شرایط اعتباری در اکثر صنایع مشابه یکدیگر می باشد معمولاً یک شرکت در یک صنعت با حجم فروش بالا‌تر دارای حساب‌های دریافتنی بیشتری نسبت به شرکت‌های دیگر با حجم فروش کمتر می باشد پس هر چه سطح فروش بالاتری مد نظر باشد مانده حساب‌های دریافتنی افزایش بیشتری می‌یابد [صفری، ۱۳۸۹].

استاندارد های اعتباری

استاندارد‌های اعتباری عبارت می باشد از شرایط اعطای اعتبار به مشتریان. به مقصود ارزیابی سودآوری یک استاندارد اعتباری بایستی احتمال افزایش یا کاهش فروش محصولات، دوره وصول حساب‌های دریافتنی و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری را مد نظر قرار داد. استاندارد اعتباری مطلوب، اعطای اعتبار تجاری تا جایی می باشد که سود نهایی فروش اضافی برابر با بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در حساب‌های دریافتنی اضافی گردد [عبده تبریزی، مشیرزاده، ۱۳۸۷].

دوره زمانی اعتبار

با طولانی شدن مدت اعتبار فروش افزایش می‌یابد، اما اختصاص وجوه به حساب‌های دریافتنی هزینه در بر دارد. تعیین مدت اعتبار ایده آل عبارت می باشد از یافتن تاریخی که در آن سود نهایی فروش اضافی دقیقاً هزینه حساب‌های دریافتنی زیاد‌تر را جبران کند [عبده تبریزی ، مشیرزاده۱۳۸۷].

تخفیف نقدی

تأثیر اعطای تخفیف نقدی موجب می گردد عمده مشتریان که مایل به بهره گیری از تخفیف هستند افزایش یافته و بدین ترتیب فروش خالص افزایش می‌یابد. همچنین متوسط زمان وصول حساب‌های دریافتنی کوتاه خواهد گردید، زیرا مشتریان برای بهره گیری از تخفیف هست. نرخ تخفیف ایده‌آل در نقطه‌ای تعیین می گردد که هزینه و منافع آن دقیقاً مساوی باشد [صفری۱۳۸۹].

خط مشی وصول حساب های دریافتنی

مقصود از خط مشی وصول حساب‌های دریافتنی، رویه‌هایی می باشد که شرکت برای وصول حساب‌های دریافتنی عقب افتاده دنبال می کند یکی از متغیرهای اصلی خط مشی وصول حساب‌های دریافتنی، مبلغ صرف شده برای اعمال خط مشی وصول حساب‌های دریافتنی می باشد. در یک دامنه معین در صورت ثبات سایر عوامل هر چه مبالغ خرج شده بیشتر باشد سهم زیان مطالبات سوخت شده کمتر و دوره متوسط وصول طلب کوتاه‌تر خواهد بود [صفری، ۱۳۸۹].

ریسک سیاست اعتباری

شر کت‌ها در زمان تصمیم گیری درمورد فروش اعتباری با دونوع ریسک روبه رو می‌شوند۱-ریسک عدم پرداخت به وسیله خریدار۲-ریسک ازدست دادن مشتری خوش حساب. اگر مدیر مالی از سیاست محافظه کارانه بهره گیری کند، زیرا از عدم وصول مطالبات گریزان می باشد لذا ریسک نوع دوم را می‌پذیرد و اگر مدیر مالی از سیاست جسورانه بهره گیری می کند کوشش می کند برای ازدست ندادن مشتری که اهمیّت بیشتری برخوردار می باشد ریسک نوع اول را بپذیرد و رسیک عدم پرداخت را تحمل نماید [تهرانی، ۱۳۹۰] [جهانخانی، پارساییان، ۱۳۹۰].

2-5-2-2 هزینه های حساب های دریافتنی

بهره گیری از حساب های دریافتنی به قصد حداکثر ساختن ارزش فعلی شرکت از طریق رقابت با سایر شرکت‌ها و دستیابی به فروش بیشتر جهت کسب سود بیشتر انجام می شود. بهره گیری از حساب های دریافتنی منجر به تحمل هزینه هایی می گردد.

هزینه تأمین مالی حساب های دریافتنی:بخشی ازمنابع شرکت به حساب‌های دریافتنی تخصیص داده می گردد.بهره گیری از حساب‌های دریافتنی موجب هزینه فرصت از دست رفته بهره گیری از منابع شرکت در سایر حوزه‌هاست.

2- هزینه اداری:شرکت مجبور می باشد برای نگهداری سوابق مالی فروش‌های نسیه وپرداخت‌های مشتریان هزینه اداری را متحمل گردد.

3- هزینه وصول حساب های دریافتنی:هنگامی‌که مشتریان بدهی خود را در سررسید پرداخت نکند ناگزیر بایستی اقداماتی را در جهت وصول حساب های دریافتنی خود صورت دهد این اقدامات مستلزم تقبل هزینه های وصول می باشد.

4- هزینه مطالبات مشکول الوصول:امکان دارد‌ شرکت پس ازاقدام جهت وصول حساب‌های‌ دریافتنی معوقه،بنا به ‌دلایلی مانند ورشکستگی مشتری بدهکار از وصول طلب خود صرف نظر کند،در این صورت طلب مذکور را به عنوان مطالبات مشکول الوصول یا مطالبات سوخت شده منعکس می کندو از بابت این‌ها متحمل هزینه‌های مطالبات مشکول الوصول می گردد.

5- هزینه بدهی:در صورتی که شرکت منابع کافی را برای تأمین مالی حساب های دریافتنی نداشته باشد،جهت تأمین مالی حساب‌های دریافتنی مجبور به دریافت وام می شودو طبیعتاً دریافت وام موجد هزینه بدهی می گردد[صفری،1389].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

این پژوهش درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:

1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟

2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی  برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری