عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۷.  معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالی

معیارهای اقتصادی از آن جهت که بر مبنای سود اقتصادی محاسبه می­شوند پیش روی معیارهای حسابداری که بر مبنای سود حسابداری محاسبه می­شوند قرار دارند. مفهوم از سود اقتصای به این معنا می باشد که وقتی شرکتها می­خواهند سود خالص(بر مبنای حسابداری) محاسبه کنند آغاز با درآمد شروع و سپس هزینه­های از قبیل هزینه حقوق و دستمزد، مواد اولیه، سربار، مالیات را از آن کسر می کنند. اما یک هزینه هست که معمولاً کسر نمی­گردد و آن هزینه سرمایه[1] می باشد(برِلی و مِیِر  2003: 322) یعنی درست مثل اینکه شرکتها اجازه دارند استهلاک را برای دارایی­هایی که توسط سرمایه­گذاران تأمین مالی شده، را نیز محاسبه نمایند که در تعریف کلی می­توان سود اقتصادی را به مفهوم سود خالص با در نظر گرفتن هزینه سرمایه دانست. همچنین مانند معیارهای اقتصادی که در ارزیابی عملکرد مالی بهره گیری می­گردد می­توان به معیار ارزش افزوده اقتصادی و معیار ارزش افزوده بازار تصریح نمود.

۲-۸.  معیارهای سودآوری شرکت

همان گونه که درابطه با نسبتهای سود آوری تصریح گردید معیارهای از قبیل بازده فروش، بازده دارایی، نسبت بازدهی ارزش ویژه ، سود هرسهم   و سود تقسیمی هر سهم  مورد توجه بهره گیری کنندگان می باشد که هریک از این نسبتها شرکتها را از جنبه های مختلف سوآوری مورد سنجش قرار می­دهد .

بازده فروش[2]

بازده فروش عبارت می باشد از نسبت سود خالص به فروش خالص. این نسبت یکی از معیارهای بنیادی در سودآوری کلی یک شرکت می باشد که می­تواند درک بهتری را از توانایی مدیریت در کنترل اقلام درآمد و هزینه صورت حساب سود و زیان نشان ­دهد(لَشِر  2008: 90 )، با این تفسیر که بازده فروش برابر با اندازه سود عملیاتی می باشد که به ازای هر دلار(ریال) فروش بدست می­آید (بادی[3]  و همکاران 2011: 635).

 بازده دارایی[1]

بازده دارایی­ عبارت می باشد از نسبت سود خالص به مجموع دارایی­ها. این نسبت  اندازه تأثیر دارایی­ها در جهت ایجاد سود را اندازه­گیری می­کند، بطوریکه این نسبت درآمد هر دلار(ریال) از دارایی­ها را نشان می­دهد(راس[1] و همکاران 2003: 102). البته در تفسیر اندازه این معیار بایستی توجه داشت که بالا بودن این نسبت به این معنی نیست که شرکت با خرید دارایی جدید بازده بیشتری از آن می­تواند بدست آورد و بالعکس پایین بودن این نسبت دلالت از این ندارد که بهره گیری دارایی در جای دیگر بهتر می باشد(برِلی و همکاران 2001: 143).

نسبت بازدهی ارزش ویژه[1]

نسبت بازدهی ارزش ویژه(بازده حقوق صاحبان سهام) عبارت می باشد از نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(میانگین[2]، آغاز[3] یا انتها)، این نسبت یکی از دو فاکتوری می باشد که در مشخص کردن نرخ رشد درآمدهای شرکت می باشد(بادی  و همکاران 2011: 633)، که مدیران مالی و تحلیل­گران از آن برای ارزیابی بازده سرمایه­گذاری شرکت از طریق مقایسه سود خالص شرکت با سرمایه­گذاری­هایشان بهره گیری می­کنند) بِرک  و همکاران 2012: 37(. همچنین این نسبت سود خالص رابه عنوان درصدی از از حقوق صاحبان سهام اظهار می­کند (لَشِر  2008:  90).

[2] به دلیل اینکه سود خالص در طول سال اندازه­گیری می­گردد، نسبت بازده دارایی­ها می­تواند بر مبنای میانگین ارزش دفتری از انتها و ابتدای سال جاری محاسبه گردد(بِرک و همکاران 2012: 37).

[3] ارزش ویژه شرکت در ابتدای دوره مالی محاسبه می­گردد زیرا سود وزیان دوره نباید در محاسبه ارزش ویژه یعنی سرمایه به کاررفته در تحصیل آن موثر باشد(قدیری و همکاران 1386: 55).

[1] Ross.

[1] Cost of Capital.

[2] Return on Sales (ROS)) → (Another term is “Profit Margin”).

[3] Bodie.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید