عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۱۳.   رگرسیون لجستیک

همانطور که می­دانیم برای انجام تحلیل رگرسیون خطی،متغیر وابسته بایستی کمی و در سطح سنجش فاصله­ای/نسبی باشد.اما گاهی اوقات اتفاق می­افتد که متغیر وابسته پژوهش در مقیاس فاصله­ای/ نسبی نبوده و مقیاس آن به صورت اسمی می باشد.حال سوال اینجاست که برای این کار بایستی چه نمود.در حالی که پیش فرض اساسی تحلیل رگرسیون،مقیاس فاصله­ای/نسبی متغیر وابسته می باشد.در چنین حالتی نرم افزار SPSS این امکان را برای ما فراهم کرده می باشد تا بتوانیم عوامل پیش­بینی کننده تغییرات یک متغیر اسمی را نیز شناسایی کنیم.این روش که رگرسیون لجستیک نام داردکه در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ به عنوان بدیلی برای روش رگرسیون خطی و همچنین تحلیل تابع تشخیصی مطرح گردید.زمانی که متغیر وابسته در سطح اسمی یا قیاسی[1] می باشد و متغیرهای مستقل هم فاصله­ای و هم ترتیبی(متریک یا غیر متریک )هستند روش ­های رگرسیون خطی معمولی و تحلیل تشخیصی مقدار برآوردها را کمتر از مقدار واقعی نشان می دهند، در حالی که رگرسیون لجستیک دارای ماهیتی برخلاف این موضوع دارد.همچنین در ارتباط با عنوان(نام) رگرسیون لجستیک بایستی گفت که نام  این تحلیل برگفته شده از تبدیلات لجیتی[2] می باشد.

رگرسیون لجستیک شبیه رگرسیون خطی می باشد با این تفاوت که نحوه محاسبه ضرایب در این روش یکسان نمی­باشد به این معنی که  رگرسیون لجستیک به جای حداقل کردن مجذور خطاها احتمالی را که یک واقعه روی می­دهد حداکثر می­کند. همچنین در تحلیل رگرسیون خطی برای آزمون برازش مدل و معنی داری بودن اثر هر متغیر در مدل به ترتیب از آمارهای F و T   بهره گیری می­گردد درحالی که درلجستیک از آماره­های کای اسکوئر و والد بهره گیری می­گردد. رگرسیون لجستیک نسبت به تحلیل تشخیصی نیز ارجحیت دارد و مهمترین دلیل آن می باشد که در تحلیل تشخیصی گاهی اوقات وقوع یک پدیده خارج از طیف صفر تا یک قرار می­گیرد و متغیرهای پیش بین نیز بایستی دارای توزیع نرمال چند متغیره باشند.در حالی که در رگرسیون لجستیک احتمال وقوع یک پدیده در داخل محدوده صفر تا یک قرار دارد و رعایت پیش فرض نرمال بودن متغیرهای پیش بین نیز لازم نیست.

انواع رگرسیون لجستیک  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان­گونه که در ابتدای مبحث تحلیل رگرسیون لجستیک گفته گردید در رگرسیون لجستیک متغیروابسته می­تواند به دو شکل دووجهی و چند وجهی باشد .به همین خاطر در نرم افزار SPSS  شاهد وجود دو نوع تحلیل رگرسیون لجستیک هستیم که بسته به تعداد مقولات و طبقات متغیر وابسته می­توانیم از یکی از این دو شکل بهره گیری کنیم:

رگرسیون لجستیک اسمی دو وجهی(باینری)[3]: موقعی می باشد که متغیر وابسته در سطح اسمی دو وجهی می باشد.یعنی زمانی که با یک متغیر وابسته دو وجهی سرو کار داریم. به این شکل که متغیر زوجی وابسته دو گروه از علایق را در نظر میگیرد،که به یکی از گروه­ها مقدار ۱ و به گروه دیگر مقدار ۰ را اختصاص می­دهدو این اصلا مهم نیست که کدام مقدار ( ۰ یا ۱ ) به کدام گروه تخصیص داده می­گردد.اما در زمان تفسیر ضرایب بایستی این موضوع مورد توجه قرار بگیرد.

۲- رگرسیون لجستیک اسمی چند وجهی یا چندجمله­ای[4]:موقعی مورد بهره گیری قرار می­گیرد که متغیر وابسته اسمی چند وجهی باشد.به این شکل که چنانچه ماnگروه یعنی بیش از دو گروه داشته باشیم به ترتیب برای گروه اول(دارای بالاترین رتبه “ممتاز”) عدد 1 و برای گروه دوم عدد 2 و …ادامه میدهیم که در نهایت برای گروه آخر عدد n(دارای پایین ترین رتبه) را اختصاص می دهیم.

[1] Categorical.

[2] logit transformation

[3] Binary logistic regression

[4] Multinomial logistic regression

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری