مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-1-2 انگیزه های نگهداری وجوه نقد

انگیزه معاملاتی

شرکت‌هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می شوند می‌توانند آن را توسط فروش دارایی‌ها، انتشار سهام جدید استقراض ویا کاهش سود تقسیمی تأمین کنند. اما تمام این استراتژی‌ها مستلزم هزینه‌هایی می باشد که دارای هر دو عنصر هزینه‌های ثابت و متغیر می‌باشند. در نتیجه شرکت‌هایی که برای پرداخت‌های خود با هزینه‌های بالای معاملاتی مواجه هستند، مبالغ بیشتری از دارایی‌های نقدی را نگهداری می‌کنند [آقایی ، نظافت، ۱۳۸۸].

انگیزه احتیاطی

بیشتر پیش روی ریسک کمبود نقدینگی، بهره گیری از فرصت‌های تجاری و اجتناب از ورشکستگی می باشد. بر این اساس شرکت موجودی‌های نقدی را برای مواجه با وقایع پیش بینی نشده نگهداری می‌نمایند و در مواقعی که هزینه تأمین مالی زیادباشد برای تأمین مالی سرمایه گذاری‌های خود از موجودی‌های نقدی نگهداری شده بهره گیری می‌کنند [آقایی ،نظافت، ۱۳88]. انگیزه سفته بازی

مقصود از سفته بازی پول این می باشد که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت‌هایی که در آینده پیش می‌آید نگهداری گردد [آقایی ،نظافت، ۱۳88].

2-5-1-3 معایب نگهداری وجه نقد

نگهداری دارایی‌های نقدی، هزینه‌های خاص خود رابه همره دارد، نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت‌ها، می‌تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران گردد که این امر ممکن می باشد باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران گردد; به بیانی دیگر نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می گردد، زیرا که وجه نقد دارای نرخ بازده پایینی می‌باشد و به گونه آشکاری بر بازده بازار و عملکرد شرکت اثر می‌گذارد، از طرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت‌هایی که با محدودیت تأمین مالی روبه رو می شوند ممکن می باشد باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه گذاری آینده گردد و از این رو بر بازده و عملکردآتی شرکت اثر منفی داشته باشد. با وجود این بعضی دیگر از تئوری‌ها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می‌گوید و عقیده دارند که شرکت‌ها به دلیل بهره گیری از فرصت‌های سرمایه گذاری احتمالی آینده اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی می‌کنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده و عملکرد آتی شرکت‌ها را دارند [بولو و همکاران، ۱۳۹۱]. لزوم فزونی منافع بر هزینه‌ها در خصوص مدیریت وجه نقد موضوعیت دارد و شرکت در تقبل هزینه‌های مدیریت وجه نقد بایستی تا نقطه‌ای پیش رود که درآمد نهایی از هزینه نهایی بیشتر باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

این پژوهش درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:

1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟

2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی  برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری