عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک

سرمایه‌گذاری، برای کسانی که سرمایه دارند اما از تخصص و دقت کافی برخوردار نیستند، همواره به عنوان یک دغدغه به شمار می رود به ویژه وقتی سرمایه اندک باشد یا تبدیل سریع سرمایه به وجه نقد برای سرمایه‌گذار اهمیت داشته باشد، بر پیچیدگی موضوع افزوده می گردد. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می گردد که اقتصاد با تورم روبرو باشد و نبود بازده مناسب، سبب کاهش ارزش سرمایه گردد. در این‌گونه مواقع، شاید یکی از بهترین و مطمئن‌ترین گزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک باشد.

تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم گسترش و تکامل بازارهای مالی می باشد. بدون بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته ناممکن به نظر می‌رسد. بنابرین، فراهم کردن زمینه وجود بازار‌های مالی پویا، رقابتی و کارآمد نهادها و ابزارمالی متنوع به مقصود تجهیز منابع پس‌انداز و هدایت تخصیص بهینه آن بین فعالیتهای اقتصادی، مانند نیاز‌هایی می باشد که بایستی غیر از مبانی پایه‌ای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد. پاسخگویی به این نیاز و ضرورت، سبب نوآوریهایی در بازار مالی می گردد که پیدایش صندوق های مشترک را می‌توان همانند این نو‌آوری‌ها دانست. (کردبچه، ۱۳۹۱)این صندوق‌ها با هدف ایجاد مدیریت تخصصی برای خرید و فروش اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران و در نهایت تشویق برای توسعه بازار سرمایه ایجاد شدند. (پورزمانی،1389)

۲-۵-1 تعریف صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک

صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، نهادی می باشد که منابع مالی را از مردم جمعآوری نموده و در سبد متنوعی از اوراق بهادر سرمایه‌گذاری می کند.(جالبی،1387) صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک، نوعی از مدیریت حرفه‌ای تجمیع سرمایه‌های خرد برای خرید سهام، اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول می باشد. با بهره گیری از این ابزار، سرمایه‌گذارانی که لزوماً تخصصی در سرمایه‌گذاری ندارند، امکان مطالعه و ورود مطمئن‌تر به بازارهای مالی را پیدا می‌کنند. از این رو، وجود صندوق های مشترک به بازارهای مالی فوق رونق می‌بخشد و رشد و توسعه اقتصادی را شتاب می‌دهد. (نمود بچه، ۱۳۹۱)

صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی و مانند نهادهایی هستند که با فروش پیوسته واحد سرمایه‌گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل کرده و آن‌ها را در ترکیب مصنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی‌های دیگر، با در نظر داشتن هدف صندوق، به گونه حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. ترکیب دارایی‌هایی صندوق مشترک، پرتفوی، یا سبد صندوق شناخته می گردد و خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار صندوق را بدست می‌آورند. هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه‌گذاران در دارایی‌های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی‌هاست. (جالبی،1387)

2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری

صندوق های سرمایه‌گذاری، بر اساس مبانی مختلف به شیوه‌های گوناگون تقسیم‌بندی می گردد.

صندوق های سرمایه‌گذاری بر مبنای هدف به دو دسته تقسیم می شوند:

الف: صندوق های سرمایه‌گذاری با اهداف بلند مدت[1]

این صندوق ها معمولاً دارای هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت (بیش از یک سال) هستند که به سه گروه اصلی تقسیم می شوند:

1- صندوق های سرمایه‌گذاری اوراق قرضه[2]

این صندوق ها معمولاً در اوراق بهادار با در‌آمد ثابت و با سررسید بیش از یک سال سرمایه‌گذاری می‌کنند.2

2- صندوق های سرمایه‌گذاری سهام[3]

سرمایه‌گذاری این نوع صندوق ها اکثراً در سهام (سهام عادی و ممتاز) می باشد.

3- صندوق های سرمایه‌گذاری دوگانه[4]

سرمایه‌گذاری این نوع صندوق‌ها بصورت ترکیبی از دو صندوق‌ سرمایه‌گذاری اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام می باشد یعنی هم در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم در سهام.

ب: صندوق های سرمایه‌گذاری با اهداف کوتاه‌ مدت[5]

این صندوق ها معمولاً دارای هدف سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (کمتر از یک سال)هستند که عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری بازار پول مشمول مالیات[6]

2- صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری بازار پول معاف از مالیات[7](جالبی،1387)

صندوق های سرمایه‌گذاری بسته به ماهیت، دو نوع می باشد:

الف: صندوق های سرمایه‌گذاری باز:

صندوق هایی می باشد که سرمایه آن‌ها متغیر می باشد و ارزش هر سهم صندوق، بر اساس مجموعه متنوعی از سهام و اوراق بهاداری که در سبد سرمایه‌گذاری هست، در پایان هر روز محاسبه می گردد. مثلاً، یک صندوق سرمایه‌گذاری باز، میلیارد تومان گرد‌آوری و صرف خرید یک رشته سهام مختلف می کند. چنانچه سرمایه‌گذاران مثلاً ۵۰ میلیون تومان بیشتر صرف خرید واحد های صندوق سرمایه‌گذاری کنند، مدیران صندوق نیز سهام بیشتری خواهند خرید و به این ترتیب، سرمایه صندوق افزایش می‌یابد. چنانچه سرمایه‌گذاران ۱۰۰ میلیون تومان از واحد‌های شرکت را بفروشند، این صندوق بایستی برای تهیه پول، مقداری از سهام یا دیگر دارایی‌ها را که در تملک دارد، بفروشد و به این ترتیب سرمایه شرکت کاهش می‌یابد. به همین دلیل می باشد که اصطلاح صندوق های سرمایه‌گذاری باز برای چنین صندوقی بکار برده می گردد. وقتی ارزش سهام افزایش می‌یابد، ارزش واحد‌های صندوق نیز بالا می‌رود . از این راه سرمایه‌گذاران سود می‌برند. اینگونه صندوق ها، به صندوق های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر نیز معروف می باشد.(کردبچه،1391)

ب: صندوقهای سرمایه‌گذاری بسته :

این صندوق در بریتانیا «تراست سرمایه‌گذاری» نامیده می گردد. سرمایه این صندوق‌ها مشخص و ثابت می باشد و سهام آن به عموم عرضه و قیمت این سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردد. در این صندوق‌ها، اگر سرمایه‌گذاری قصد مشارکت داشته باشد، بایستی سهام صندوق را در بازار از افراد دیگری که قصد فروش سهامشان را دارند بخرد و به صندوق پولی پرداخت نمی‌کند. در نتیجه، سرمایه صندوق نیز تغییری نمی‌کند. به همین سبب، این‌گونه صندوق‌ها را «صندوق های سرمایه‌گذاری بسته» می‌نامند.(کردبچه،1391)

[1]Long term mutual funda

[2]Band mutual funds

[3]Equity mutual fund or stock mutual fund

[4]Hybrid funds

[5]Short term mutual funds

[6] Taxable money market mutual fund

[7]tax-exempt money marketmutual fund

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤالات پژوهش:

  1. عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟
  2. طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بلندمدت و کوتاه‌مدت بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟
  3. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟

مطالعه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری