عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۶.  معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شامل مواردی از قبیل سود خالص شرکت و سایر ارقام از گزارشهای مالی[1] به همراه نسبت­های مالی محاسبه شده می باشد، که این نسبت­های مالی با در نظر داشتن موضوعیت خود در پنج طبقه(لَشِر  2008: 83). اعم از نسبت­های نقدینگی، نسبت­های مربوط به مدیریت دارایی­ها، نسبت­های مربوط به مدیریت بدهی­ها، نسبت­های سودآوری و نسبت­های قیمت بازار تفکیک می­شوند.که در یک تعریف کوتاه به تبیین زیر می باشند؛

۲۶۱. سود خالص[2]

سود خالص به عنوان رقم انتهایی در صورت حساب سود وزیان، به عنوان معیاری از سودآوری شرکت در طی یک دوره به شمار می رود(برک  و همکاران 2012: 33) و نشان­دهنده مجموع درآمدها از حقوق صاحبان سهام یک شرکت[3]می باشد(34) و به عنوان یکی از با اهمیت­ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مالی مورد توجه بسیاری از بهره گیری­کنندگان می باشد از این بابت که این رقم در محاسبه بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی بهره گیری می­گردد.

۲-۶-۲. نسبت­های نقدینگی[4]

نسبت­های نقدینگی مانند معیارهایی هستند که توانایی شرکت را در پرداخت بدهی­های کوتاه مدت ارزیابی می­کنند(دیلِن[5]  و همکاران 2013: 3970)، و از توجهات اصلی، وام دهندگان و تأمین کنندگانی بشمار می­رود یعنی کسانی که کالاها و خدمات را به صورت نسیه به شرکت ارائه می­نمایند(لَشِر  2008: 83). مانند این نسبت­ها می توان به نسبت جاری و نسبت آنی تصریح نمود.

۲-۶-۳. نسبت­های مربوط به مدیریت دارایی­ها[6]

این نسبت­ها اظهار کننده بهره­وری[7] بنیادی یک شرکت هستند، که بوسیله آن آغاز فعالیت می­کند(لَشِر  2008: 84)،که به تعریفی اندازه موفقیت یک شرکت در ایجاد درآمد از طریق دارایی­های مصرفی، دریافت مطالبات و فروش سرمایه­گذاری­ ارزیابی می­کنند(دیلِن  و همکاران 2013: 3970). مانند این نسبت­ها می­توان به متوسط دوره وصول مطالبات، گردش کالا، گردش دارایی ثابت و گردش مجموع دارایی­ها تصریح نمود که مشتمل بر ترکیبی از اطلاعات ترازنامه و صورت سود و زیان هستند.

۲-۶-۴. نسبت­های مربوط به مدیریت بدهی ­ها[8]

این نسبت­ها نشان می­دهند که یک شرکت چطور از وجوه نقد افراد جهت منافع خود بهره گیری می­کند(لَشِر  2008: 87). به اظهار دیگر نشان­دهنده اندازه بدهی(برِلی و  همکاران  2001: 135) و سنجشی از اندازه اهرم مالی بهره گیری شده توسط شرکت هستند(138). مانند این نسبت­ها می­توان به نسبت بدهی، پوشش بهره، پوشش وجه نقد و پوشش مخارج ثابت تصریح نمود.

۲-۶-۵. نسبت ­های سودآوری[9]

نسبت­های سودآوری از مهمترین معیارهای اندازه­گیری موفقیت شرکت در کسب سود هستند به نوعی که، این نسبت­ها اندازه توانایی ایجاد سود یک شرکت را بر مبنای فروش، حقوق صاحبان سهام و دارایی­های آن ارزیابی می­کنند(دیلِن  و همکاران 2013: 3970). همچنین این نسبت­ها نشان­دهنده تأثیرات ترکیبی از نقدینگی، مدیریت دارایی­ها و بدهی­ها روی نتایج عملیاتی هستند)اِرهارت و بیرگِم[10]  2011: 98( و از این جهت برای تمامی بهره گیری­کنندگان مهم شایانی هستند. مانند این نسبت­ها می­توان به نسبت بازده فروش، بازده دارایی،نسبت بازدهی ارزش ویژه( بازده حقوق صاحبان سهام ) تصریح نمود.

[1] مانند سود خالص عملیاتی بعد از مالیات، سود بعد از مالیات، سود قبل از بهره و مالیات ،جریان­های نقدی عملیاتی(مجتهدزاده و حسن زداه 1387

[2] Net income.

[3] Firm’s equity holders.

[4] Liquidity ratios.

[5] Delen.

[6] Asset management (another terms are “Asset utilization”, “Asset efficiency” and “Efficiency ratios”).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] Efficiency.

[8] Debt Management (Another terms are “financial leverage ratios or just Leverage Ratios”, ” Capital Structure ratio”, ” Debt utilization”, “Long-term solvency measures” ).

[9] Profitability Ratios.

[10] Ehrhardt and Brigham.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری