عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8  اجزای مدیریت سرمایه در گردش

از معیار های مختلفی برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش بهره گیری می کنند که یکی از آن ها دوره چرخه تبدیل وجه نقد می باشد که آن هم اجزایی به تبیین ذیل دارد

2-8-1  دوره واریز بستانکاران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از اجزای مدیریت سرمایه در گردش دوره واریز بستانکاران می‌باشد. تأخیر در پرداخت به فروشندگان مواد و کالا این اجازه را به شرکت می‌دهد که کیفیت محصول خریداری شده خود را انتخاب کنند. همچنین این امر یک منبع تأمین مالی ارزان و قابل انعطاف برای شرکت به شمار می رود. در صورتی که پرداخت زود‌تر صورت حساب ها شامل تخفیف باشد ممکن می باشد برای شرکت هزینه آور باشد. دوره واریز بستانکاران مدت زمانی را که طول می‌کشد تا حساب‌های پرداختنی تسویه شوند را اظهار می کند. معمولاً دوره واریز بستانکاران را برای دو مقصود مورد بهره گیری قرار می‌دهند: یکی برنامه ریزی پرداخت‌ها و تهیه بودجه نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلت‌هایی که فروشندگان مواد اولیه و کالا برای دریافت مطالبات خود دریافت می‌کنند [محمدی، ۱۳۸۸].

2-8-2  دوره وصول مطالبات

یکی دیگر از اجزا مدیریت سرمایه در گردش دوره وصول مطالبات می‌باشد. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکتشان می‌باشد. در این ارتباط مدیریت حساب‌های دریافتنی می‌تواند در تحقق این امر مؤثر باشد. بسیاری از مدل‌های مدیریت دارایی‌های جاری که در ادبیات مالی گنجانده شده می باشد فرض می‌کنند که افزایش سود دفتری هدف اصلی تأمین مالی می‌باشد. که، این مدل، افزایش سود دفتری، بایستی با سایر اهداف مرتبط گردد. یک افزایش در حساب‌های دریافتنی در یک شرکت هم باعث افزایش سرمایه در گردش و هم باعث افزایش هزینه نگهداری و مدیریت حساب‌های دریافتنی می گردد. که این هزینه‌ها ارزش شرکت را کاهش می‌دهد. اما یک سیاست درست در مدیریت پرتفوی حساب‌های دریافتنی می‌تواند ارزش شرکت را افزایش دهد [محمدی، ۱۳۸۸]. طبق نظر لانگ وهمکاران معاملات اعتباری و فروش‌های نسیه، وسیله‌ای برای جذب مشتریان جدید می باشد و بسیاری از شرکت‌ها در کوشش هستند تا استانداردهای اعتباری خود را در جهت جذب مشتریان جدید تغییر دهند. به علاوه اعطای امتیازات به مشتریان باعث تحرک فروش می گردد. زیرا که به مشتریان این اجازه را می‌دهد، کیفیت محصول را قبل از پرداخت ارزیابی نمایند [بهار مقدم وهمکاران، 1391]. به گونه کلی دوره وصول مطالبات معیاری برای سنجش مدت زمان لازم برای وصول نقدی مطالبات حاصل از فروش مشتریان به شمار می رود. دوره وصول مطالبات کارائی واحد انتفاعی را در وصول وجوه مرتبط با فروش‌های نسیه نشان می‌دهد. به علاوه، نسبت مورد بحث می‌تواند سیاست‌های اعتباری واحد انتفاعی را نیز منعکس کند. چنان چه مدت زمان زیادی به مشتریان فرصت داده گردد تا بدهی خود را بپردازند، دوره وصول مطالبات نیز بیشتر می گردد. طولانی بودن نسبی دوره وصول مطالبات الزاماً پدیدهای منفی محسوب نمی‌گردد [پورحیدری ،زعفرانیه، ۱۳۹۱].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

این پژوهش درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:

1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟

2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی  برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری